Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

emblemat
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viasilence89 silence89
emblemat
4297 e00e 500
Reposted fromgreensky greensky viaKACHA KACHA

June 20 2017

emblemat
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.

June 19 2017

emblemat
3659 30b4
Reposted fromqb qb viaikari ikari
emblemat
Boże najsłodszy, oby było warto
— zupa
Reposted bysearchingpollySkydelanupintheskyzenibyjadavidpaulinaheadsbangbang
emblemat
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall
emblemat
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viadessy dessy
emblemat
3910 76af
the best way of travelling <3
Reposted frommowmihou mowmihou viapompompom pompompom
emblemat
emblemat
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamrsciastko mrsciastko
emblemat
9571 9aaf
Reposted fromkarahippie karahippie vialaseen laseen
emblemat
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viamrsciastko mrsciastko

June 18 2017

emblemat
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viamrsciastko mrsciastko
emblemat
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamrsciastko mrsciastko
emblemat
Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamrsciastko mrsciastko

June 17 2017

emblemat
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamrsciastko mrsciastko
emblemat
4457 27a0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamrsciastko mrsciastko
emblemat
3335 6874
Reposted fromthepointless thepointless viamrsciastko mrsciastko

June 15 2017

emblemat
9553 11f3 500
j2 keep it cool
2017 seattle con
Reposted frombacke backe viasupernatural supernatural
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl