Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

emblemat
0055 b020 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaramoneska ramoneska
emblemat
6505 7b9a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaramoneska ramoneska

September 07 2019

2134 fb7d 500
Reposted frombrumous brumous viasoko soko
2000 888f 500
Reposted frombrumous brumous viasoko soko

August 22 2019

emblemat
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów;
- kto z was by mnie zabrał do kina? Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której..
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej;
- słyszych palancie, a ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viasoko soko
emblemat
5015 5363 500
Reposted fromRMA RMA viablackandwhite blackandwhite
emblemat
emblemat

Apocalypse Scenario #253

Reposted fromsawb sawb vialou8 lou8

July 29 2019

emblemat
„O wielkich zmianach decydują małe epizody.
Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.”
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viasoko soko

July 26 2019

emblemat

July 23 2019

emblemat
emblemat
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagriber griber
emblemat
6551 fc20 500
Reposted fromWilalena Wilalena viaangeliquee angeliquee

July 20 2019

emblemat

July 15 2019

emblemat
9591 815b 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasoko soko
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viasoko soko
emblemat
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
emblemat
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko

July 09 2019

emblemat
9049 39cb
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaramoneska ramoneska
emblemat
0364 f8e4 500
Reposted fromhagis hagis viaramoneska ramoneska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl