Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2020

emblemat
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viasoko soko
emblemat
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viasoko soko
emblemat
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasoko soko

December 27 2019

emblemat
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viasoko soko

December 20 2019

emblemat
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko

December 16 2019

emblemat
6311 1548 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaangeliquee angeliquee
emblemat
0669 ec25 500
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viaangeliquee angeliquee
emblemat
2858 bfcf
hey lion
Reposted frommisspuppyeyes misspuppyeyes viaangeliquee angeliquee
emblemat
5921 7707 500
Reposted frommiststueck miststueck viasoko soko
emblemat
7067 c3ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko

December 06 2019

emblemat
8998 48f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
emblemat
2875 4a42 500
Reposted fromlaters laters viagriber griber
emblemat
0425 5536 500
Reposted fromlaters laters viaOFFka OFFka
emblemat
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaOFFka OFFka

November 30 2019

emblemat
Nagle tak cicho zrobiło się w moim świecie bez Ciebie.
— J. L. Wiśniewski
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasoko soko

November 29 2019

emblemat
2069 45f8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko

November 19 2019

emblemat
zjawiają się nieproszone i jest ich co raz więcej
— "Nie ma" Mariusz Szczygieł
emblemat
2197 e274 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
emblemat
4327 a1a1
Reposted frommelodyjna melodyjna viasoko soko
emblemat
7796 fa39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl