Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2020

emblemat
18:20
5112 16ae 500
Winona Ryder, 1993
emblemat
18:20
5087 e120 500
Stadion Dziesięciolecia, lata 60te
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
emblemat
18:20
7596 6a52 500
Warszawa, PKiN

May 26 2020

emblemat
05:11
You wish psychoanalytic advice? Go gather bones.
— La Loba, Women Who Run With The Wolves
emblemat
05:10
5087 e120 500
Stadion Dziesięciolecia, lata 60te

May 22 2020

emblemat
18:08
emblemat
18:03
0481 e769
emblemat
18:03
5557 e6c9 500

May 09 2020

emblemat
09:28
2869 751d
Reposted fromBabson Babson vianaiwna naiwna
09:27
6773 a135
emblemat
08:58
emblemat
08:56
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan vianaiwna naiwna
emblemat
08:38
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viasoko soko

May 07 2020

emblemat
19:36
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viaifyouleave ifyouleave
emblemat
19:32
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami
Reposted fromifyouleave ifyouleave
emblemat
19:27
9686 0196 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viapiehus piehus
19:25
Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
emblemat
19:10
Słońce świeci dzisiaj dla mnie jak co rano
— Eldo "Miasto słońca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaunusual unusual
emblemat
19:10
Wrażliwa kobeta nigdy nie będzie szcześliwa z głupcem
— George Washington
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaunusual unusual
emblemat
19:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...